top of page

Win 2 tickets to our pilgrimage to vietnam Next Year

OLLV Foundation
Pilgrimage Raffle Form

Thank you!

Thanks for submitting your raffle entry!

Drawing for winner will be on August 15th, 2023 on our social media channels.

Follow @ollvfoundation for more details!

Chúng tôi sẽ rút thăm và công bố người trúng thưởng vào ngày 15 tháng 8 năm 2023. Xin vui lòng theo dõi trên các phương tiện truyền thông của Hội Thiện Nguyện La Vang để biết thêm chi tiết

bottom of page